Herhalingscursus BHV

U bevindt zich hier: Home | Bijscholing & Specialisatie | Algemeen | Herhalingscursus BHV


 Inloggen medewerker


 Ik heb een vraag

Nieuwsberichten

Eerste Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Laatste

Twitter berichten

  Volg ons op Twitter  Twitter

Agenda

Herhalingscursus BHV

Achtergrond

Siza hecht groot belang aan de veiligheid van haar medewerkers en cliënten en is volgens de Arbowet verplicht om de veiligheid op de werkplek te garanderen met behulp van bedrijfshulpverleners. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor het verlenen van spoedeisende eerste hulp brandbestrijding,  en het begeleiden van ontruimingen. SizaCollege heeft interne trainers die zorgdragen voor continue scholing van Siza-medewerkers. Zij bieden scholing in de vorm van een basiscursus BHV, herhalingscursussen BHV en herhalingscursussen EHBO, kinder-reanimatie en het omgaan met en bedienen van een  automatische externe defibrillator (AED).

Voor wie bedoeld?

De BHV herhalingscursus is bedoeld voor alle medewerkers die bedrijfshulpverlener zijn geworden, na afronding van de basiscursus BHV.   Externen kunnen voor informatie of voor een vrijblijvende offerte voor een incompany training contact opnemen met SizaCollege. Voor alle cursusonderdelen geldt voor in- en externen dat de cursist fysiek in staat moet zijn praktische handelingen (zoals hartreanimatie en het hanteren van een brandblusser) uit te kunnen voeren.

Resultaten

De deelnemer herhaalt en oefent in de training vaardigheden om:

       spoedeisende eerste hulp te verlenen (SEH).

       een kleine of beginnende brand te bestrijden.

       te communiceren met professionele hulpverleners.

       ontruimingen te begeleiden .

 

Inhoud

 

De inhoud van de BHV herhalingscursus bestaat uit twee onderdelen:

      Spoedeisende eerste hulpverlening

      Brandbestrijding, communicatie en evacuatie

 

Inhoud spoedeisende eerste hulp:

      Algemene regelgeving spoedeisende eerste hulp

      Elementaire reanimatie

      Spoedeisende hulp bij bloedingen en shock

      In- en uitwendige letsels (wonden, brandwonden, botbreuken en oogletsels)

      Aanbrengen van noodverbanden

 

 Inhoud onderdeel brandbestrijding:

      Soorten branden en verschillende fasen van een brand onderscheiden

      Blusmiddelen benoemen en juist gebruiken

      Een beginnende brand beperken en bestrijden

      Soorten alarmeringen benoemen en de interne/externe communicatie in gang zetten

      Procedures die gelden bij een algehele ontruiming toepassen

      De externe communicatiekanalen correct benutten

      Professionele hulpverlening bij aankomst instrueren en intern begeleiden

 

Werkwijze

 

De cursus is een herhaling van het praktijkprogramma uit de basiscursus BHV. Hierin herhaal en oefen je de vaardigheden om op verantwoorde wijze levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren, om te gaan met een ontruiming/evacuatie en een beginnende brand te bestrijden.

 

 

Omvang training

 

De training bestaat uit een praktijkdag die jaarlijks moet worden gevolgd om bedrijfshulpverlener te kunnen blijven.

 

Materiaal

 

In de training wordt gebruik gemaakt van diverse EHBO-materialen en blusmiddelen en leert men werken met een AED. Materialen en aanvullende leermiddelen worden door de trainer tijdens de training verstrekt.

 

Duur/tijd

Deze herhalingscursus duurt 1 dag van 08.30 – 16.00 uur.

 

Data

De herhalingscursussen worden (zo goed als) iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gegeven. Neem contact op met SizaCollege om een herhalingscursus in te plannen.

 

Plaats

De herhalingscursus vindt plaats op de locatie ’s van Siza. Bij een incompany training voor externen vindt afstemming plaats over de locatie.

 

Deelnemers

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers.

 

Kosten

 

Voor medewerkers binnen Siza zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze herhalingscursus.  Externen kunnen voor informatie over de kosten of voor een vrijblijvende offerte voor een incompany training contact op nemen met SizaCollege.

 

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Fred Mateman, interne trainer binnen Siza.

 

Aanmelden

Via sizacollege@siza.nl of 026-3777906 / 026-3777907

Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten